خبرنگاران تصویری از کوشش های دولت در قاب تولیدات خبری خبرنگاران

به گزارش سفر به هند، استان ها- خبرنگاران- عدالت اجتماعی، توسعه رفاه در جامعه، حمایت از اقشار کم درآمد و فقرزدایی از جمله صدها رویکرد دولت در سال های اخیر بوده که اکنون به بار نشسته است، موضوعاتی که خبرنگاران خبرنگاران با واکاوی جزئیات آنها کوشش نموده اند این اقدامات را در قاب تولیدات خبری به اطلاع عموم برسانند.

خبرنگاران تصویری از کوشش های دولت در قاب تولیدات خبری خبرنگاران

افزایش سهم صادرات بازارچه های مرزی، خانه دار شدن متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، ارائه خدمات حمایتی به مناطق محروم، آزادسازی حریم رودخانه ها، جهش فراوری عسل با توسعه صنعت زنبورداری، لوله گذاری آب و فاضلاب، توزیع الکترونیکی گاز مایع، تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان، توسعه حمل و نقل جاده ای، توسعه آبیاری نوین و افزایش تعداد گلخانه های مدرن برخی از اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم است که هر یک در نوع خود سهمی در راستای جهش فراوری ایفا و کشور را یک گام به پیشرفت نزدیک نموده اند.

در این مطلب بنا داریم برخی از مهمترین فراوریات خبری مراکز استانی خبرنگاران که در بازه زمانی 10 تا 20 آبان ماه تهیه شده را ارائه کنیم تا آحاد جامعه در جریان دستاوردهای دولت در طول بیش از هفت سال گذشته قرار گیرند.

سهم 60 درصدی صادرات بازارچه های مرزی در آذربایجان غربی عنوان گزارشی از مرکز ارومیه است که به اهمیت بازارچه های مرزی آذربایجان غربی در تبادل کالا اشاره نموده و در مقدمه آورده است: فعالیت پنج بازارچه مرزی در آذربایجان غربی و تحقق سهم 60 درصدی این مراکز از صادرات استان از این طریق، نشان از صندلی ویژه و با اهمیت این بازارچه ها به ویژه در رویکرد مقابله با تحریم بوده که می توان این روش را همچنان توسعه داد.

توسعه بازارچه های مرزی از شناخته شده ترین روش های رشد اقتصادی در نواحی مرزی به شمار می رود؛ زیرا این بازارچه ها علاوه بر تامین سطح قابل توجهی از احتیاج مردم مرزنشین به وسیله مبادلات مرزی، به فروکش کردن قاچاق کالا، کاهش جرایم و ناآرامی، تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این مناطق یاری قابل توجهی می نماید.

جمهوری اسلامی ایران نیز که از ظرفیت های قابل توجه صادراتی به کشورهای همسایه و حتی بسیاری از کشورهای دور برخوردار است، در این عرصه رقابت صادراتی، همه توان بخش های مختلف اقتصادی را در همه استان ها به کار گرفته تا از کشورهای مختلف جهان عقب نماند.

اهمیت بازارچه های مرزی و تجارت مبتنی بر آن در شرایط تحریم ظالمانه از سوی آمریکا بسیار بیشتر بوده و می تواند زمینه رونق تجارت خارجی را بیش از پیش فراهم نموده و برای کشور درآمدزا باشد.

تدبیری برای خانه دار شدن32 هزار خانوار در آذربایجان غربی عنوان گزارش دیگری از این مرکز است که به اقدامات دولت در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره دارد و در مقدمه به تشریح این موضوع پرداخته است که می خوانیم: طرح اقدام ملی مسکن یکی دیگر از پروژه های مهم دولت تدبیر و امید در راستای توجه به عدالت اجتماعی و توسعه رفاه در جامعه بوده که در راستای خانه دار کردن آحاد مختلف مردم، تقاضای حدود 32 هزار نفر را در آذربایجان غربی تایید نموده است تا مراحل اجرایی این طرح مهم در این استان شروع گردد.

دولت های قبل با اجرای طرح های مختلف برای ساخت مسکن و حتی اجرای طرح مسکن مهر خواستند تا فرایند توسعه رفاه اجتماعی را در جامعه گسترش دهند که برخی اوقات این طرح ها همانند طرح مسکن مهر آن طور که باید اجرایی می شد، پیش نرفت.

دولت تدبیر و امید با توجه به احتیاج جامعه و فرایند رو به رشد جمعیت، طرح اقدام ملی مسکن را مطرح و وارد مرحله اجرا کرد؛ طرح اقدام ملی مسکن در ادامه طرح های مسکن مهر اجرایی شده است تا فرایند ناتمام مسکن مهر به مرحله اجرایی وارد گردد.

در مجموع برای آذربایجان غربی حدود 21 هزار واحد برای طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده بود که باتوجه به استقبال مردمی و حمایت دولت تدبیر و امید از توسعه رفاه اجتماعی از حدود 42 هزار ثبت نامی در آذربایجان غربی، حدود 32 هزار متقاضی تاییدیه ثبت نام دریافت کردند که باید باقی مراحل را طی کنند.

توسعه خدمات حمایتی از خانواده های احتیاجمند با همراهی نهادهای مختلف اقدام دیگری از دولت در سال های گذشته برای محرومیت زدایی در نقاط مختلف کشور به ویژه آذربایجان غربی بوده است موضوعی که خبرنگاران خبرنگاران در این استان دستمایه تهیه گزارشی نموده و به تشریح جزئیات این طرح و اقدامات اجرا شده پرداخته اند که به بخشی از این مطلب اشاره می گردد:

حمایت از اقشار آسیب پذیر و سوق آنها به سمت اشتغال پایدار و پیروز، از جمله مهمترین راهکارها برای توسعه رفاه اجتماعی در کشور است که اقدامات زیادی در این راستا با حمایت دولت تدبیر و امید در استان های مختلف به ویژه آذربایجان غربی انجام شده است.

افزایش اشتغال خانواده های احتیاجمند با هدف خارج شدن از شمول نهادهای حمایتی، یاری های معیشتی، پرداخت یاری هزینه ها در بخش های مختلف نظیر درمان، ازدواج، تحصیل و همچنین استفاده از ظرفیت خیران برای حمایت از احتیاجمندان جامعه از جمله اقداماتی است که طی سال های اخیر به خوبی در کشور و آذربایجان غربی انجام شده است.

رشد جهشی پرداخت های مربوط به اشتغال پایدار به ویژه در بین جوانان خانواده های احتیاجمند ارائه آموزش های مهارتی بازارمحور با هدف کارآفرینی بسیاری از خانواده ها و همچنین ارائه یاری ها به کارفرمایان برای جذب جوانان تحت پوشش نهادهای حمایتی، راه اندازی مراکز اورژانس اجتماعی، یاری به بچه ها بی سرپرست و توسعه خدمات برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه به ویژه مناطق حاشیه شهر از جمله مواردی است که طی سال های اخیر در آذربایجان غربی به خوبی پایه ریزی و اجرا شده است.

ادامه این گزارش را می توانید با کلیک روی این عنوان توسعه حمایتی، رویکرد دولت در محرومیت زدایی آذربایجان غربی مطالعه کنید.

اما در ادامه این گزارش سری بزنیم به اصفهان تا در جریان مهمترین اقدامات دولت که خبرنگاران خبرنگاران به آن پرداخته اند، قرار بگیریم. آزادسازی حریم رودخانه ها، جهش فراوری عسل و لوله گذاری آب و فاضلاب از جمله موضوعاتی است که در ادامه گزارش کامل این مطالب قابل مشاهده است:

آزادسازی حریم رودخانه ها در اصفهان اقدامی برای مهار سیلاب ها عنوان یکی از این گزارش ها با این مقدمه است: آزادسازی حریم، بستر و برطرف تصرف رودخانه ها در استان اصفهان بویژه برای زاینده رود در سال های اخیر گام مثبتی در راستای بهره برداری اصولی از منابع آبی و جلوگیری از وقوع سیلاب ها بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رسیدن احتمال پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها و پیشتیبانی اقتصادی احتیاج دارد.

بر اساس آمار و ارقام اخذ شده از شرکت آب منطقه ای اصفهان، مُتخلفان و سودجویان از ادوار گذشته حدود 612 هکتار از حریم زاینده رود بعنوان عظیمترین رودخانه فلات مرکزی ایران را تصرف نموده بودند که خبر خوب این است که از چهار سال گذشته تا به امروز بالغ بر 90 درصد این میزان آزادسازی شده است.

از سوی دیگر بنا بر اعلام مدیریت بحران استانداری اصفهان، تا به امروز ساماندهی 210 کیلومتر از رودخانه های این استان برای کنترل و پیشگیری از سیل اجرا شده و 600 کیلومتر دیگر هم در دست اجراست.

بر پایه آنالیز های اجرا شده بویژه از سال 94 به بعد، حدود 490 هکتار از حریم دریاچه در محل سد زاینده رود و بالغ بر 122 هکتار از حریم رودخانه در دوره های مختلف بصورت غیرقانونی تصرف شده و زمین های کشاورزی، ویلا و دیگر کاربری های غیرمجاز در آن شکل یافته بود.

جهش 116 درصدی فراوری عسل با توسعه صنعت زنبورداری در اصفهان گزارش دیگری با این مقدمه است: پرواز زنبورهای طلایی عسل در اصفهان در سال های اخیر با توسعه صنعت زنبورداری و فراوری عسل بیشتر شده و نسبت به سال 92 و شروع فعالیت دولت، بالغ بر 116 درصد افزایش یافته است.

بر پایه آخرین سرشماری در مهر ماه سال 98، حدود 98 هزار زنبورستان و نزدیک به 10 میلیون و 600 هزار کلنی زنبور عسل در کشور موجود است، میانگین فراوری عسل در هر کندو را حدود 11 کیلوگرم و میزان رشد فراوری این محصول در سال 98 نسبت به سال ماقبل 24 درصد برآورد می گردد.

استان اصفهان با دارا بودن 563 هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان و 3.5 درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، استعداد فراوری انواع محصولات کشاورزی را دارد که از حیث فراوری عسل هم جزو مناطق اصلی کشور به شمار می رود.

بر پایه اطلاعات اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، این استان در رده سوم فراوری عسل در کشور جای گرفته است و جهش فراوری این ماده با ارزش و شگفت انگیز نسبت به سال ابتدایی فعالیت دولت حدود 116 درصد افزایش پیدا کرد.

انجام 3724 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در اصفهان عنوان گزارش دیگری از این استان است که در بخشی از آن می خوانیم: برآیند آنالیز آمار مربوط به طرح های آبرسانی و زیرساخت های مرتبط در اصفهان نشان می دهد که طی هفت سال اخیر با هدف تامین آب پایدار و تحقق تصفیه فاضلاب سه هزار و 724 کیلومتر لوله گذاری در این استان اجرا شده است.

بی تردید از جمله اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته می توان به جدیت برای تامین آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور چه مناطق شهری و چه روستاها اشاره نمود که در این زمینه سهم استان اصفهان نیز قابل توجه بوده است.

اکنون 100 درصد جمعیت شهری کشور دسترسی به آب آشامیدنی پایدار دارند و این در حالی است که در جهان برخورداری جمعیت شهری از آب آشامیدنی پایدار 96 درصد اعلام می گردد، همچنین 53 درصد جمعیت روستایی جهان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند و این آمار در کشور ما بیش از 82 درصد است.

استان اصفهان از حیث مباحث مختلف تامین آب آشامیدنی و یا سامانه های مرتبط با فاضلاب از جمله فعالان این صنعت در کشور به شمار می رود و با وجود مسائل فراوان ناشی از خشکسالی، پروژه های مرتبط با تامین آب شهری و روستایی بخوبی در آن جریان دارد.

آنالیز آمار و ارقام مربوط به طرح های آبرسانی و دیگر زیرساخت ها در استان اصفهان سه هزار و 724 کیلومتر لوله گذاری در این خطه با هدف تامین آب پایدار و تصفیه فاضلاب در مدت یادشده را نشان می دهد.

در ادامه مرور گزارش های خبرنگاران مراکز استانی خبرنگاران سفری داشته باشیم به خراسان جنوبی، استانی که خبرنگار خبرنگاران اولویت ریل گذاری برای توسعه خراسان جنوبی را برای گزارش خود انتخاب نموده و توسعه پایدار و همه جانبه این استان را مورد آنالیز و واکاوی قرار داده و در مقدمه نوشته است: خراسان جنوبی با گذشت 16 سال از تاسیس آن و سپری شدن ادوار مختلف مدیریتی در این استان مرزی و پهناور بیش از هر چیز به ریل گذاری برای توسعه و آینده احتیاج دارد.

استان خراسان جنوبی سال 1383 زمان تاسیس شامل سه شهرستان بیرجند، نهبندان و سربیشه بود و اکنون 11 شهرستان دارد اما از هویت یابی خراسان جنوبی سال ها می گذرد.

احساس خرسندی از هویت یابی خراسان جنوبی در همه مردم و مسوولان این استان وجود دارد و همه نیز به تغییرات و گام هایی که در این سال ها برای توسعه، پیشرفت و ارتقای صندلی استان در کشور برداشته شده، آگاهند اما گاهی سلیقه ای عمل کردن مدیران در این خطه به حدی عمیق شده که باز هم تا رسیدن به اهداف مطلوب و دستیابی به میانگین شاخص های توسعه در کشور راه زیادی در پیش است.

در سال های اخیر به ویژه در سه سال اخیر اقدامات شاخص و حتی جهشی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های خراسان جنوبی، محرومیت زدایی، جذب اعتبارات ملی، ورود شرکت های توسعه گرای دولتی به استان، امضای تفاهم نامه های متعدد با دستگاه های حاکمیتی در کنار برنامه های دولت اجرا شده اما گام های دیگری احتیاج است تا خراسان جنوبی بر ریل توسعه به سوی چشم انداز تعیین و مدون حرکت کند.

بنابراین برای توسعه استان باید گام های محکم تر و راسختری برداشته گردد و آن هم فقط با جایگزینی سیستم به جای سلیقه ممکن خواهد شد تا خراسان جنوبی بتواند با توجه به توانمندی ها و قابلیت های فراوان خود از جمله در بخش کشاورزی، معدن، مرز، گردشگری و ترانزیت کالا به صندلی مد نظر برسد.

به ثمر نشستن اجرای طرح اقدام ملی مسکن در خراسان جنوبی موضوع دیگری است که خبرنگار خبرنگاران کوشش نموده تمامی اقدامات اجرا شده از ابتدا تا به امروز را برای مخاطبان تبیین کند، این مطلب را می توانید با عنوان بهره برداری از مسکن اقشار کم درآمد در خراسان جنوبی و این مقدمه بخوانید: طرح ساخت مسکن شهری برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن که تفاهم نامه آن خرداد سال جاری در سفر رییس سازمان برنامه و بودجه به خراسان جنوبی امضا شد، اکنون به مرحله بهره برداری شماری از این واحدهای مسکونی رسیده است.

پس از اجرای پیروزیت آمیز طرح ساخت 10 هزار واحد مسکن محرومان در خراسان جنوبی که در پی سفر اسفند ماه 97 محمدباقر نوبخت به این استان عملیاتی و بسیاری از این واحدها در مناطق روستایی افتتاح شد، احداث مسکن شهری برای احتیاجمندان هم در اولویت نهاده شد و تفاهم نامه آن در سفر خرداد سال جاری رییس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه، مقرر شد پنج هزار واحد مسکن برای اقشار کم درآمد و بد مسکن ها در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و در حاشیه شهرها یا بافت های فرسوده شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت احداث گردد.همچنین یک هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن بازنشسته های واجد شرایط در این طرح لحاظ شده است.

با توجه به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در انجام تعهد ساخت پنج هزار واحد مسکونی از مجموعه سهمیه طرح مسکن محرومان و نتایج خوبی که در خراسان جنوبی به همراه داشت، ساخت 6 هزار واحد مسکن شهری برای اقشار کم درآمد نیز به این حوزه واگذار شد.

عملیات اجرایی 6 هزار واحد مسکن شهری ویژه اقشار کم درآمد در خراسان جنوبی همزمان با سومین روز هفته دولت سال جاری شروع شد و کل اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این واحدها 780 میلیارد تومان شامل تسهیلات بانکی و آورده متقاضی است.

از سیستان و بلوچستان هم می توانید گزارش توزیع الکترونیکی گاز مایع گامی در کاهش دغدغه سیستان و بلوچستانی ها را بخوانید، موضوعی که خبرنگار برای این مطلب خود انتخاب نموده برای مردم منطقه بسیار مهم است و اطلاع از اقدامات اجرا شده دولت در این رابطه نوید بخش روزهای خوب برای افرادی است که همیشه از کمبود گاز یا توزیع نامناسب آن گله مند بودند.

گزارش یاد شده با این مقدمه شروع شده است: طرح الکترونیکی کردن گازمایع در سیستان و بلوچستان اقدامی موثر در راستای ساماندهی و شناسایی جامعه هدف و مصرف کنندگان واقعی در حال اجراست.

سیستان و بلوچستان آخرین استان بدون گاز کشور که با عنایت دولت چند سالی است که خط انتقال گاز از عسلویه به ایرانشهر راه اندازی و تا به امروز شهر ایرانشهر و بخش هایی از شهر زاهدان گازرسانی شده است اما بیشتر شهرهای این استان هنوز فاقد گاز شهری هستند و مردم به ناچار از گازمایع در سیلندرهای 11 و 50 کیلویی و منبع استفاده می کنند.

توزیع گازمایع در سیستان و بلوچستان همه ساله بویژه در فصل زمستان و ماه مبارک رمضان به معضل یا حتی بحران تبدیل می گردد به طوری که مردم از کمبود گاز یا توزیع نامناسب آن، تاخیر در تحویل سیلندرها، وفور سیلندرهای پرگاز مایع در بازار آزاد و تفاوت قیمت دولتی با بازار رنج می برند.

افزایش قیمت بنزین و تبدیل خودروهای بنزین سوز به سوخت گاز ال پی جی (LPG) یا گازمایع عامل دیگر کمبود این فراورده نفتی است. با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین شمار زیادی از دارندگان خودروهای بنزین سوز اقدام به تغییر سوخت خودرو به گاز مایع نموده اند، برخی کارگاه ها به صورت غیرمجاز سیستم خودروها را از بنزین به گازمایع تغییر می دهند و جالب اینکه تبلیغات گسترده غیررسمی مبنی بر اینکه سوخت گازمایع نه تنها صدمه ای به موتور خودرو وارد نمی نماید بلکه به مراتب بهتر و با صرفه تر از بنزین و گاز سی ان جی است، موجب گرایش مالکان خودروها به گازمایع شده است.

تحقق انتظار 14 ساله بازنشستگان فارس عنوان گزارشی است از خبرنگار خبرنگاران در فارس که به اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشسته های تامین اجتماعی بعد از حدود 14 سال انتظار و بهره مند شدن 323 هزار بازنشسته فارس و خانواده آنها از مزایای آن نوشته است.

طرح همسان سازی و مناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری که به گفته بسیاری از مسولان در 4 دهه گذشته بی سابقه و اقدامی تاریخی بوده از اواخر مهرماه 99 همزمان با سراسر کشور در استان فارس نیز به اجرا درآمد.

در پی اجرای این طرح بطور میانگین بین یک میلیون تومان تا بیش از 2 و نیم میلیون تومان به حقوق هر نفر بازنشسته کشوری در ماه افزوده شد که این رقم در شرایط کنونی می تواند گره ای از مسائل زندگی و معیشت قشر باتجربه و کارآزموده جامعه باز کند. بخشی از این مطلب است که متن کامل آن را می توانید با کلیک روی لینک آبی بخوانید.

در ادامه سلسله فراوریات خبری مراکز استانی خبرنگاران با موضوع اقدامات دولت تدبیر و امید رفتن به لرستان هم خالی از لطف نیست، استانی که به واسطه قراردریافت در جهت ترانزیتی شمال به جنوب از اهمیت ویژه ای از نظر حمل و نقل جاده ای برخوردار است و همین موضوع دستمایه گزارشی شده از خبرنگار این مرکز با عنوان گام هایی راسخ برای توسعه حمل و نقل جاده ای در لرستان.

در بخشی از این مطلب می خوانیم: اکنون طرح های عظیم اقتصادی و راه سازی در استان لرستان در دست ساخت است که با اجرای این طرح ها بخش مهمی از راه های استان تکمیل می گردد و می توان گفت راه سازی در لرستان به سمت رونق و پیشرفت پیش می رود.

برخی از این طرح ها شامل آزادراه خرم آباد به اراک، راه آهن دورود به خرم آباد و چندین طرح مهم در راستای چهارخطه کردن محورهای مواصلاتی استان است که به طور یقین اجرای این طرح ها می تواند به کاهش بار ترافیکی ، ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات هم یاری کند.

اکنون طول راههای لرستان حدود هشت هزار کیلومتر است.

آبیاری نوین شروعی برای عبور از کشاورزی سنتی عنوان گزارش دیگری از این مرکز است که توسط خبرنگار بروجردی تهیه شده که مسئله اهمیت آبیاری نوین برای گذر از کشاورزی سنتی را مورد توجه قرار داده و به اقدامات دولت در این رابطه اشاره ای داشته است این گزارش با مقدمه که در ادامه خواهد آمد را می توانید با کلیک روی لینک آبی مشاهده کنید:

آبیاری نوین با راندمان و کارایی بالاتر در مقایسه با روش های سطحی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از مصرف بی رویه آب و شروعی برای تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی است که در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به آن شده است.

روش های آبیاری تحت فشار با راندمان و کارایی بالاتر در مقایسه با روش های آبیاری سطحی یکی از مهمترین راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب است که در هیچ دوره ای به اندازه دولت تدبیر و امید در آن سرمایه گذاری انجام نشده است زیرا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 38 هزار هکتار از زمین های کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز بود که اکنون این رقم به 2 میلیون و 400 هزار هکتار رسیده که یک میلیون و 150 هزار هکتار آن در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

اجرای آبیاری نوین با یاری های بلاعوض دولت و تسهیلات ارزان قیمت در استان ها روز به روز رونق گرفته به طوری که دولت 85 درصد هزینه اجرای شبکه های آبیاری نوین تحت فشار را بصورت تسهیلات بلاعوض به کشاورزان ارائه شده است.

از بروجرد همچنین می توانید گزارشی با عنوان تدبیر برای نیمه پنهان فراوری در روستا را هم بخوانید، مطلبی که به توسعه اشتغال زنان روستایی و بهره دریافت از توان فراوریی آنها در زمینه های مختلف از جمله مشاغل خانگی و محصولات کشاورزی اشاره شده و آن را دستاورد مهم دولت در سال های اخیر قلمداد نموده است.

در بخشی از این مطلب آمده است: طی چند سال اخیر کوشش دولت در راستای توانمند سازی زنان روستایی و مناطق عشایری در قالب طرح های مختلفی از جمله طرح اشتغال روستایی و مشاغل خانگی دنبال شده است.

تحولات مختلف در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا، علیرغم پیامدهای مثبتی که در بهبود شرایط زیست در روستاها داشته باعث شده است تا از نقش فعال زنان در عرصه فراوری کاسته گردد و زنان روستایی بعنوان فراوری کننده سابق به زنان خانه دار مصرف کننده تبدیل شوند.

این امر نه تنها پیامدهای منفی در عرصه اقتصاد روستا به جای می گذارد، بلکه عملا قشر فعال عظیمی را از فرایند فراوری حذف می نماید و تاثیر منفی بر رشد اقتصاد ملی دارد.

از این رو سیاست ها و راهبردهای دولت دوازدهم در تدبیر ارائه نقش مولد به زنان روستایی بوده است. توسعه آموزش های مرتبط اشتغال، ارائه تسهیلات اشتغالزا، تخصیص اعتبار ویژه، یاری به رونق فضای کسب و کار و ضمانت آسان از جمله برنامه های پیروز دولت در اشتغال زنان روستایی است.

اما در ادامه سری بزنیم به کرمانشاه، استانی که تجربه زلزله تلخ آبان 96 را در دفتر اتفاقات خود ثبت نموده است، خبرنگار خبرنگاران در آستانه سومین سالگرد این حادثه کوشش های دولت برای مردم سرپل ذهاب که در آن سال بسیار آسیب دیدند را به رشته تحریر درآورده است، این گزارش را با تیتر چهره متفاوت سرپل ذهاب در آستانه سومین سالگرد زلزله آبان 96 و این مقدمه قابل دسترسی است: 36 هزار واحد مسکونی در جریان زلزله 7.3 ریشتری 21 آبان سال 96، در سرپل ذهاب تخریب و یا دچار خسارت شد، اینک در آستانه سومین سالگرد این حادثه با کوشش دولتمردان و مشارکت مردم، این شهرستان چهره ای متفاوت به خود گرفته و بار دیگر روی پاهای خود ایستاده است.

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، زمین لرزه 21 آبان که در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه رخ داد، 10 شهرستان و یک هزار و 930 روستای کرمانشاه دچار خسارت شد و در این حادثه 107 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت جزیی و کلی دید.

به گفته هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، در اثر زلزله 96، در مجموع 15 هزار میلیارد تومان به زیرساخت های استان کرمانشاه خسارت وارد شد.

در آستانه سومین سالگرد این زلزله، فرماندار سرپل ذهاب در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران آخرین شرایط بازسازی این شهرستان را بیان کرد.

از مرکز کرمانشاه همچنین گزارش گلخانه مدرن اسلام آبادغرب پروژه ای برای تحقق جهش فراوری منتشر شده که مقدمه آن اینگونه شروع شده است: عظیمترین و پیشرفته ترین گلخانه یکپارچه غرب کشور در شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه با هدف محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و تحقق جهش فراوری اکنون در دست ساخت است که با بهره برداری از آن بخشی از احتیاجهای منطقه به محصولات صیفی تامین و بخشی نیز به خارج از کشور صادر می گردد.

اجرای پروژه های اشتغالزا در استان کرمانشاه که نرخ بیکاری بالایی دارد یکی از راهکارهای برطرف این معضل است که جا دارد همه بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی برای برون رفت از این شرایط وارد حوزه سرمایه گذاری شوند و براساس مزیت ها و ظرفیت های منطقه سرمایه گذاری کنند.

سازمان اقتصادی کوثر یکی از سازمان های سرمایه گذار بخش خصوصی است که اکنون در شهرستان اسلام آبادغرب پروژه ساخت گلخانه ای مدرن با رویکرد فراوری صیفی جات را شروع نموده و پیش بینی می گردد اولین محصول آن در خرداد سال 1400 وارد بازار مصرف گردد.

شهرستان اسلام آبادغرب با 150 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده و 101 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که 90 هزار هکتار آن دیم و مابقی آبی است و یکی از مناطق مستعد برای کشاورزی و دامپروری در استان کرمانشاه محسوب می گردد.

سال گذشته به صورت آزمایشی در بخشی از این گلخانه 36 کیلوگرم گوجه در هر مترمکعب فراوری شد که 30 درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر شده است و این نشان می دهد که استفاده از فناوری مدرن و روز در این گلخانه جواب داده است.

در خاتمه این مطلب سفری هم داشته باشیم به جنوب کشور و استان هرمزگان و مردم خونگرمش که قرار است به همت دولت کامشان تا خاتمه دولت دوازدهم شیرین تر گردد.

آب شور دریا در کام مردم هرمزگان شیرین می گردد تیتر گزارش این مرکز است که همانگونه که از عنوانش پیداست به مراحل مختلف و اقدامات دولت برای شیرین کردن آب شور دریا و بهره مندی تمامی مردم این منطقه از آب شیرین پرداخته است.

در بخشی از مقدمه این مطلب آمده است: صنعت شیرین سازی آب دریا که در سه دهه اخیر و به دنبال تشدید خشکسالی و کاهش باران ، به عنوان راهکاری موثر برای مقابله با کم آبی مورد توجه ویژه برنامه ریزان نهاده شده، در هرمزگان فرایند رو به رشدی دارد و کام مردم این استان هر روز با توسعه این صنعت، شیرین تر می گردد.

یکی از الزام های توسعه پایدار در هر منطقه ای، وجود زیر ساخت هایی همچون آب است و این نعمت حیاتی، آبادانی را به همراه دارد و یکی از عوامل مهم تحقق توسعه پایدار محسوب می گردد.

بیش از دو دهه خشکسالی و کم آبی در هرمزگان موجب خشک شدن 365 حلقه چاه آب آشامیدنی، 18 دهنه چشمه و قنات، 100 حلقه چاه و کاهش آب 135 حلقه چاه بین 30 تا 70 درصد شده است.

از 74 دشت موجود در هرمزگان تمامی آنها دارای بیلان منفی هستند و 38 دشت ممنوعه بوده و باقی دشت ها نیز شور است واز مجموع 54 دشت استان هرمزگان افزون بر 1.4 میلیارد مترمکعب آب به وسیله 23 هزار حلقه چاه و حدود 340 چشمه و قنات برداشت می گردد.

در شرایط حاضر برای مدیریت کم آبی در هرمزگان ، ظرفیت های مختلفی مورد توجه نهاده شده که مهمترین و کاربردی ترین آن با توجه به قرارگیری این استان جنوبی در حاشیه خلیج فارس، توسعه صنعت شیرین سازی آب دریا است.

متن کامل این گزارش به همراه مطلبی که بعد از افتتاح مرحله نخست آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی به وسیله ارتباط تصویری توسط رئیس جمهوری با عنوان صنایع هرمزگان شاداب از آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی منتشر شد را می توانید با کلیک روی لینک های آبی بخوانید.

منبع: ایرنا
انتشار: 20 آذر 1399 بروزرسانی: 20 آذر 1399 گردآورنده: tour-india.ir شناسه مطلب: 660

به "خبرنگاران تصویری از کوشش های دولت در قاب تولیدات خبری خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران تصویری از کوشش های دولت در قاب تولیدات خبری خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید