کشتی فرنگی

درخواست قهرمانان نامدار کشتی از مردم برای ماندن در خانه

به گزارش خبرنگاران، با شیوع ویروس کرونا در کشور و لغو بسیاری از برنامه های مختلف ورزشی تا اطلاع ثانوی، بعضی از قهرمانان نامدار کشتی با انتشار پیغام های جداگانه از مردم کشورمان خواستند تا در خانه بمانند.

1 فروردین 1399